DISC analyse

DISC analyse

Het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel geeft inzicht in de communicatieverschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Hoe communiceer je? Hoe gedraag je je van nature? Hoe ga je om met situaties onder druk? Hoe reageer je onbewust op situaties? Hoe ervaar je naar anderen? Kortom de HOE in je leven.

Met het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel vergroot je de kennis van je gedrag en dat van je collega’s. Hierdoor begrijp je gedrag beter, kun je de ander effectiever benaderen, ga je prettiger werken en kom je samen tot een beter resultaat.

Specifieke aandacht wordt besteed aan het vergroten van individuele effectiviteit en het optimaal benutten van talenten.

Het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel beschrijft jouw persoonlijke Stijl, jouw specifieke manier van doen. Het meet welke combinatie van temperamenten het sterkste aanwezig is en welke gedragsstijl daaruit voort komt. Een Stijl is niet goed of fout. Iedereen heeft sterkten en uitdagingen (valkuilen), afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag makkelijk aan naar gelang de rol die we vervullen. Als de druk groter wordt of de stress neemt toe, dan zijn we geneigd om onbewust te reageren (vanuit onze kernpatroon), wat wezenlijke invloed heeft op de effectiviteit van ons handelen. Het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel beschrijft daarom ook jouw onbewuste gedrag, omdat daar de meeste winst te behalen valt. Je kunt het Profiel samenvatten als jouw Persoonlijke gebruiksaanwijzing, vol met praktische tips om het beste in jezelf naar boven te halen.

© Inspirerend Trainingsplatform 2020