Coaching

Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een directe vorm van individuele begeleiding met als doel de professionaliteit en vakbekwaamheid van het individu te verbeteren en te vernieuwen. De coach doet dit vanuit een procesmatige aanpak en aan de hand van zelfreflectie en het geven van feedback.

Basishouding van de coach

Er moet een onvolwaardelijke acceptatie van de ander plaatsvinden, acceptatie als persoon, niet het gedrag. De coach moet empatisch vermogen hebben, zich in de ander kunnen invoelen. Echt zijn, zowel innerlijk als uiterlijk moet een en ander in overeenstemming zijn. Een veilig klimaat kunnen bieden, waarin ruimte gegeven wordt en men fouten mag maken. Verder moet kracht, kennis en kunde aanwezig zijn bij de coach.

Personal Coaching

Eigen kwaliteiten ontdekken en vanuit diverse gezichtspunten problemen oplossen, uitdagingen aangaan, leren denken buiten de geijkte kaders en proactief en bewust leren handelen. Dit zijn leerinterventies die tijdens de personal coaching aan de orde komen. Na een intake legt de coach samen met de deelnemer de leerdoelen vast, waarna het coachingstraject wordt uitgestippeld.

© Inspirerend Trainingsplatform 2020