Veranderen doet pijn!

Blog

2017-06-19 14:20
door Robert Boekholt

Veranderen doet pijn!

Veranderen doet pijn !

Hoe komt het toch, dat mensen in het algemeen en medewerkers in het bijzonder vaakmoeite hebben met veranderingen? Wij komen dit binnen onze trainingen regelmatig tegen.

De mens is een gewoontedier en leeft vooral volgens vaste patronen. Op het werk en privé. Niet alleen in het denken, maar ook in het gedrag houden mensen vast aan gewoontes en vaste patronen.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat zelfs 96 % van ons dagelijks handelen bestaat uit geconditioneerd gedrag. En dat is maar goed ook! Want als je elke dag bewust moet nadenken, hoe je ’s ochtends moet opstaan, wassen en ontbijten en hoe je ’s avonds naar bed moet gaan, dan zou dat veel energie kosten en doodvermoeiend zijn.

Heerlijk de hele dag in je “comfortzone” blijven zonder echt na te denken over je gedrag, is tot op bepaalde hoogte prima. Echter, als er zich kleine of grote veranderingen voordoen in een mensenleven, zowel zakelijk als privé, moeten we (tijdelijk) uit onze comfortzone stappen. En dat vergt aanpassing, lef en energie.

 De meest ingrijpende veranderingen voor mensen in het algemeen zijn:

 • overlijden van een naaste
 • echtscheiding
 • verhuizen
 • oorlog

Je leven staat (tijdelijk) op z’n kop. Je bent je vaste patronen, zekerheden en veiligheid kwijt en je moet weer zien te aarden in een nieuwe situatie. En dat kost tijd, energie en wilskracht. Op zoek naar nieuwe vaste gewoontes en patronen, op zoek naar een nieuwe comfortzone.

In organisaties zien we hetzelfde gebeuren. Grote veranderingen, zoals fusies, reorganisaties of ontslagen, gaan vaak met veel “geweld’ gepaard. Directies leggen de veranderingen van bovenaf op en het middenkader en de werkvloer moet maar zien, hoe zij de implementatie doorvoert. Onderzoek heeft uitgewezen, dat 75 tot 80% van veranderingen in organisaties mislukt.

 Hoe komt dit?

 • slechte communicatie van boven naar beneden 
 • middenkader en medewerkers worden niet of nauwelijks betrokken bij de veranderingen
 • onduidelijkheid over wat er precies gaat veranderen en wat de consequenties zijn
 • onvoldoende inzicht in het positieve effect van de verandering voor de medewerkers en voor de organisatie

De primaire reacties van medewerkers zijn dan ook vaak:

 • ze hebben weer wat verzonnen
 • hakken in het zand zetten en weerstand bieden
 • angst voor hun positie in de organisatie
 • wat is er fout gegaan
 • wat hangt ons boven het hoofd
 • deden we het dan niet goed

Hun bestaansrecht in het bedrijf komt in gevaar. Medewerkers verliezen hun zekerheden, hun veiligheid en hun vaste vertrouwde patronen. Ze worden uit hun comfortzone gehaald.

Alom onzekerheid!

Hoe kunnen directies of managers dit probleem aanpakken?

Een paar tips:

 • Zorg voor een krachtige menselijke communicatie (niet per mail!) en informatieverstrekking binnen het bedrijf.
 • Betrek middenkader en medewerkers zoveel mogelijk bij het veranderingsproces, laat ze meedenken, creëer draagvlak.
 • Geef de voordelen van de veranderingen aan voor de medewerkers en voor de organisatie.
 • Toets en evalueer regelmatig de status en de voortgang van de verandering.
 • En koppel de bevindingen terug naar de medewerkers.

 

Mocht je als directeur of manager binnenkort van plan zijn om veranderingen door te voeren, denk dan eerst goed na over de aanpak die je voor ogen hebt.

Succes!

 

Ga terug

© Inspirerend Trainingsplatform 2020