Positief leiderschap!

Blog

2017-11-22 13:01
door Robert Boekholt

Positief leiderschap!

Hoe corrigeer je collega’s als je vriendelijk en opbouwend wilt leidinggeven? Hier volgen zeven belangrijke aandachtspunten voor positief leiderschap.

1) Stel heldere doelen en zorg dat iedereen ze kent.
Vertaal langetermijndoelen bijvoorbeeld naar concrete wekelijkse actie. Nog beter: vraag medewerkers om dit zelf te doen. Zonder duidelijke doelen is het lastig corrigeren. Met zelfgeformuleerde actiepunten is bijsturen vaak helemaal niet nodig.

2) Organiseer de terugkoppeling vooraf.
Bespreek met medewerkers op welke momenten en op welke wijze je complimenten zult geven en ook hoe je zult bijsturen. Tip: wacht niet te lang, maar doe het frequent zodat je in de regel over kleine problemen en kleine correcties spreekt met elkaar. Zo maak je de drempel om bij te sturen een stuk lager.

3) Connect before you correct.
Een regel uit de opvoedkunde en ook nuttig voor wie streeft naar een positieve werksfeer. Het probleem van sommige leidinggevenden is, dat je ze alleen hoort en ziet wanneer er iets mis gaat. Maar advies krijgen van zo iemand leidt hooguit tot afweerreacties. Om te zorgen dat hun tips gehoord en gebruikt worden, moeten leidinggevenden -vooraf- werken aan een normale collegiale relatie.

4) Gebruik een waarderende aanpak.
Voer elke maand één op één gesprekken met iedereen in je team. Tijdens zo’n gesprek komt van alles aan de orde. Laat in de eerste plaats duidelijk weten, wat er goed gaat. En bespreek op welk gebied ze volgens jou nog meer in hun mars hebben. Maak daar concrete afspraken over.

5) Geen terugkoppeling, maar vooruitkoppeling.
Je kunt veel tijd en energie verspillen met terugkijken op gemaakte fouten. Belangrijker is meestal het stellen van de vraag: hoe zorgen we dat het de volgende keer wel goed gaat? Wat is daarvoor nodig? Dat maakt een feedbackgesprek plezieriger en geeft motivatie voor verbetering.

6) Hanteer een leerperspectief.
Managers die regelmatig woorden gebruiken als: leren, uitproberen en experimenteren maken het eenvoudiger voor hun medewerkers om “domme” vragen te stellen en fouten toe te geven. Waardoor er vervolgens echt geleerd wordt. Laat ook regelmatig merken dat je zelf niet alles weet. Door vragen te stellen en niet altijd meteen zelf alle antwoorden te geven.

7) Brengen en halen.
Geef als leidinggevende niet alleen tips en adviezen aan je medewerkers, maar vraag ook aan hen wat jijzelf beter kunt doen. Kom hier ook op terug en vraag hen of ze progressie zien. Laat duidelijk merken, dat iedereen in de organisatie probeert om zichzelf steeds weer te verbeteren.

Is het zo eenvoudig zoals hierboven is omschreven? Nee, zo eenvoudig is het niet. Een slechte verhouding tussen managers en medewerkers ontstaat razendsnel en vaak “vanzelf”, terwijl positief leidinggeven een bewuste keuze vergt en dagelijkse overwinningen op jezelf.

Bovenstaande tekst over positief leiderschap is een afgeleide van een artikel van Dr. Ben Tiggelaar in NRC Handelsblad van oktober 2017. Ben Tiggelaar is gedragswetenschapper en trainer.

Ga terug

© Inspirerend Trainingsplatform 2020