Nederlandse werknemers minst gemotiveerd ter wereld !

Blog

2017-02-08 15:14
door Robert Boekholt

NEDERLANDSE WERKNEMERS MINST GEMOTIVEERD TER WERELD !

Wist u dat slechts 9% van de Nederlandse werknemers zich echt betrokken voelt bij z’n werk? En dat 80% van de medewerkers doet wat hen gevraagd wordt, maar geen stapje extra zet?

Een onderzoek uit 2013 naar werknemers uit 142 landen waar Nederland als slechtste uit de bus kwam.

Al sinds de jaren ’70 weten we, dat extra prikkels, zoals bonus, geld of status, niet zaligmakend zijn en zelfs ondermijnend kunnen werken als een medewerker niet ook intrinsiek gemotiveerd is, zegt Arnold Bakker hoogleraar arbeids - en organisatie - psychologie aan de Erasmus Universiteit.

Kunnen werkgevers intrinsieke motivatie ook stimuleren bij hun werknemers?

Jazeker, intrinsiek gemotiveerd ben je als je zelf kunt bepalen wat je doet (1) en wanneer je het gevoel hebt, dat je iets kunt (2) of kan bijleren (3) aldus Anja van den Broek, professor arbeids – en motivatiepsychologie aan de KU Leuven.

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers presteren het best, ook op de lange termijn en zijn minder gevoelig voor burnouts. Ze laten zich positiever uit over de organisatie, blijven langer bij hetzelfde bedrijf werken en tonen inzet en gedrag dat bijdraagt aan het succes van de organisatie.

(Bron: NRC 5 november 2016)

Hoe kun je als werkgever de intrinsieke motivatie stimuleren en wat betekent dit voor jou als werkgever? Dit vereist een omslag in denken en doen van de manager. Zie investeren in je medewerkers als één van je belangrijkste taken!

Hoe investeer je intrinsiek in je medewerkers?

  1. Medewerkers zelf laten bepalen hoe zij hun taken uitvoeren en waar nodig hiertoe aansporen. Regelmatig evalueren of de gekozen uitvoering van taken effectief is,
    en complimenten geven die stimulerend werken.
  2. Door de medewerker zelf te laten bepalen hoe hij zijn taken uitvoert, voelt hij zich meer verantwoordelijk en daardoor gemotiveerd.
  3. Door het opzetten van een goed systeem van functionerings - en beoordelings-gesprekken binnen de organisatie krijgt de manager een helder beeld van het functioneren van de medewerker. Een beeld waarbij de medewerker ondersteund en gestimuleerd wordt en kan bijleren door middel van coaching en / of training.

Mijn ervaring leert, dat op dit gebied voor veel organisaties nog een wereld te winnen valt!

Ga terug

© Inspirerend Trainingsplatform 2020