Blog

22. nov 2017

door Robert Boekholt

Hoe corrigeer je collega’s als je vriendelijk en opbouwend wilt leidinggeven? Hier volgen zeven belangrijke aandachtspunten voor positief leiderschap.

25. sep 2017

door Robert Boekholt

Zelfs na 30 jaar verbaast het mij nog steeds, dat veel leidinggevenden in Nederland worstelen met het aansturen, coachen en motiveren van hun medewerkers.

19. jun 2017

door Robert Boekholt

Hoe komt het toch, dat mensen in het algemeen en medewerkers in het bijzonder vaak moeite hebben met veranderingen?

26. apr 2017

door Robert Boekholt

Dagelijks beïnvloeden wij gedrag. Van onszelf, van collega’s, van medewerkers, van leidinggevenden, van klanten, van onze kinderen, enz.

28. maa 2017

door Robert Boekholt

Mensen in het algemeen en leidinggevenden in het bijzonder hebben vaak moeite met actief luisteren. Ze praten veel en vaak ook nog op een stellende manier. “Ik vind dit”, “jij moet dat”, “jullie gaan zo”, enz.

08. feb 2017

door Robert Boekholt

Wist u dat slechts 9% van de Nederlandse werknemers zich echt betrokken voelt bij z’n werk? En dat 80% van de medewerkers doet wat hen gevraagd wordt, maar geen stapje extra zet?

© Inspirerend Trainingsplatform 2020